Изплащане на Пролетни помощи за 2019 г.

НПК на слепите в България уведомява всички член-кооператори от гр. София, че Пролетните помощи ще се изплащат както следва:

19 април 2019 г. в клуба на бл. А в ПП „Успех", бул. „Европа" № 138 от 09:00 до 16:00 часа .

22, 23, 24 и 25 април 2019 г. в управлението на кооперацията , бул. „Вардар" № 71 от 09:00 до 16:00 часа.

След тези дати помощи няма да се раздават и изключения няма да се допускат.