Състоя се 73-то Общо събрание на Национална потребителна кооперация на слепите в България

На 21-04-2018 в София се състоя 73-то Общо събрание на пълномощниците на Национална потребителна кооперация на слепите в България.