Статия, отразяваща проведения семинар с актива на НПК на слепите в България

Във вестник “Минаха години” от 13.11.2019 г. бе публикувана статия, отразяваща проведения семинар с актива на НПК на слепите в България, в който взеха участие Управителния и Контролния съвет,  координаторите и първенците от търговската дейност, както и част от ръководния административен персонал на кооперацията.

Предлагаме на вниманието Ви текста на статията.

Линк към статията