Започна изплащането на пролетните помощи

На свое заседание Управителният съвет на НПКСБ реши и тази година да бъдат раздадени пролетни помощи на всички членове на Кооперацията. Размерът на помощта е 20 лв. С раздаването и са ангажирани координаторите в големите населени места. Останалите членове на НПКСБ ще получат помощта с пощенски запис.