Структура на организацията

Общо събрание

Общото събрание на кооперацията се състои от пълномощници. Те се избират по норма на представителство, определена в Устава, като техният брой не може да бъде по-малък от 70.

Настоящото Общо събрание е с мандат 4 години, който изтича през 2020 г.

Управителен съвет

Председател на Управителния съвет

Михаил Александров Кърлин завършва специалност „Право” в СУ „Св. Климент Охридски”. Член на НПКСБ от 1962 г. Избран за член на Контролния съвет през март 1966 г. Две години по-късно е избран за председател на Контролния съвет. През 1972 г. е избран за зам.-председател на кооперацията, а от 1 април 1974 година е неин председател. През годините е избиран за член на Управителния съвет на Национално читалище на слепите „Луи Брайл”; редактор на първото в България говорещо списание „Популярна просвета”. В периода 1980-2016 г. е член на Управителния съвет на Централния кооперативен съюз. Зам.-председател на Съюза на търговците в България.

Членове на Управителния съвет

Велизар Хинков е роден през 1971 г. Завършва магистърска степен по „Икономика в туризма” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Повече от 10 години работи в сферата на услугите – сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”. В настоящия момент е Управител на почивна и рехабилитационна база „Релакс” на Съюза на слепите в България (с. Шипково, община Троян).

Димо Тотев е роден през 1944 г. Завършва специалност „Икономика на вътрешната търговия” във Висш институт за народно стопанство „Димитър Благоев” (дн. Икономически университет), гр. Варна. Работи в „Успех ЕЛКОМ ССБ” ЕООД  Варна, в периода от 1961 г. до 2004 г., като заема последователно следните длъжности: работник, началник отдел „Административен”, началник отдел „Пласмент” и управител на предприятието - в продължение на 12 години. Член на НПКСБ от 1976 г. От 2004 г. е член на Управителния съвет на кооперацията.

Живко Томов е роден през 1957 г. Завършва специалност „Икономическа кибернетика” в Москва и „Системно администриране” в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Има опит като програмист в „ЛУКОЙЛ България” и „Елкабел” - първата компания в България, сертифицирана по ISO 9002 (1995). От 2010 до 2016 г. работи като специалист „Компютърни системи” в Център за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни увреждания в гр. Бургас. Председател на сдружение „Интеграция”, което подпомага трудовата реализация на хората с увреждания  и интегрираното образование на деца и младежи с увреждания в масовите училища и висшите учебни заведения. Хонорован преподавател и докторант по компютърни системи в Бургаски университет „Асен Златаров”.

Мария Дичева е завършила гимназия в град Хасково, като специализира за начален педагог. В периода от 1970 г. до 1994 г. работи в сферата на производството и търговията към ПП „Успех“ - гр. Пловдив, като заема и длъжността началник на цех „Полиграфия“.

Ростислав Давидов завършва бакалавърска степен по „Регионално развитие и политика” в СУ „Св. Климент Охридски”, като продължава образованието си в тази област. Паралелно изучава „Реторика” (2010-2012). Работи като координатор на регионалните центрове на НПКСБ по проект „Заедно можем повече” през 2011 г. В периода 2012-2015 г. работи като сътрудник „Социални дейности” в НПКСБ.

Хюсеин Исмаил е роден през 1969 г. Завършва специалност „Право“ в СУ „СВ. Климент Охридски“. Започва работа като Юрист-консулт към ПП „Успех“ през 1996 г. В периода от 1999 г. до 2010 г. е адвокат, вписан към Софийска адвокатска колегия. Успоредно с това е Председател и член на УС на фондация „Хоризонти“. Заместник-омбудсман на Република България (2011 - 2016). Към настоящия момент заема длъжността Началник на Отдел „Права на хората с увреждания и дискриминацията“ към администрацията на Омбудсмана.

Контролен съвет

Председетел на Контролния съвет

Асен Стоянов е роден през 1950 г. Завършва дн. Национална музикална академия със специалност „Поп и джаз пеене“. В периода 1976-1978 г. е директор на културния дом за хора с увреждания – гр. Варна. Работи към Съюза на слепите в България като специалист по организационни въпроси (1978-1998), ръководител направление „Социална политика и рехабилитация“, Директор на ПП „Успех“ - гр. София. В периода 1998 - 2003 е Заместник-председател на УС към фонд „Рехабилитация“ към Министерски съвет. От 2003 г. е Председател на Контролния съвет на НПКСБ.

Членове на Контролния съвет

Бончо Бонев е роден 1967 г. Завършва специалност „Икономика и управление на промишлеността” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” - гр. Свищов, както и следдипломна квалификация по педагогика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Управител на Рехабилитационна база на Съюз на слепите в България „Поп Харитон” - гр. Дряново (1993 - 1997). Работи като стоковед в „Успех Елком ССБ” - гр. Варна, член на Контролния съвет на Съюза на слепите в България (1997 – 2012).

Иван Михайлов е роден през 1955 г. Завършва специалност „Банково и бюджетно счетоводство” в Икономическия институт - град София. Работи в Национално читалище на слепите „Луи Брайл" до 1971 г. като Касиер-счетоводител. След това работи в Предприятие „Успех" до 1996 г. като заема последователно следните длъжности: работник, началник смяна, началник цех. В периода 1996-2001 г. работи в Съюза на слепите в България, като заема длъжноста главен експерт „Социални дейности".