Новини

ОБЯВА НОВОГОДИШНИ ПОМОЩИ

Публикувано на: 01.04.2022 НПК на слепите в България уведомява всички член-кооператори от гр София, че Новогодишните помощи за 2022 г. ще се изплащат както следва: На дати 01 и 02 Декември в клуба на бл. А в ПП ”Успех от 09:00 до 16:00 часа на бул. „Европа” № 138 На 05.12.2022 г в Р.О. …

Детайли

Отчетен доклад на Контролния съвет на НПК на слепите в България

Можете да свалите отчетният доклад в doc формат (Word) като натиснете тук.    ДО                                                                                                                              проект: 7 9 -ТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА …

Детайли

ПЪЛНОМОЩНО РАЙОННИ СЪБРАНИЯ

Можете да свалите пълномощното в doc формат (Word) като натиснете тук. ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният/та/________________________________________ ______ с ЕГН__________________, тел. ........................., член …

Детайли

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Управителния съвет и постигнатите резултати през мандата април 2016 - април 2022 година

Можете да свалите отчетният доклад в doc формат (Word) като натиснете тук. ДО                                                                                                        ПРОЕКТ ......-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО  СЪБРАНИЕ НА НПКСБ                …

Детайли

Покана и График за Районни отчетно изборни събрания на НПКСБ за 2022 г. (обновена)

Можете да свалите поканата в doc формат (Word) като натиснете тук. Публикувано на: 21.02.2022  НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ Изх.№28/21.02.2022                            ДО ________________…

Детайли