Новини

Отчетен доклад на Контролния съвет на НПК на слепите в България

Можете да свалите отчетният доклад в doc формат (Word) като натиснете тук.    ДО                                                                                                                              проект: 7 9 -ТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА …

Детайли

ПЪЛНОМОЩНО РАЙОННИ СЪБРАНИЯ

Можете да свалите пълномощното в doc формат (Word) като натиснете тук. ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният/та/________________________________________ ______ с ЕГН__________________, тел. ........................., член …

Детайли

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Управителния съвет и постигнатите резултати през мандата април 2016 - април 2022 година

Можете да свалите отчетният доклад в doc формат (Word) като натиснете тук. ДО                                                                                                        ПРОЕКТ ......-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО  СЪБРАНИЕ НА НПКСБ                …

Детайли

Покана и График за Районни отчетно изборни събрания на НПКСБ за 2022 г. (обновена)

Можете да свалите поканата в doc формат (Word) като натиснете тук. Публикувано на: 21.02.2022  НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ Изх.№28/21.02.2022                            ДО ________________…

Детайли

Експозе на Председателя на НПКСБ Бончо Бонев

         До пълномощниците на Общо събрание на НПКСБ ЕКСПОЗЕ ОТ БОНЧО БОНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПКСБ          Уважаеми пълномощници,          Уважаеми член-кооператори,          След моето обръщение към вас в последните дни в публичното …

Детайли