Новини

Създаден е онлайн магазин

Уважаеми съкооператори, през 2018 година Кооперацията печели проект, който е финансиран от     Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Проектът е „Разширяване на социалното предприемачество на НПКСБ”.    …

Детайли

ЕКСПОЗЕ от МИХАИЛ КЪРЛИН ДО 74-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЯ НА НПК НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Драги пълномощници, Уважаеми гости, С настоящото експозе искам да Ви запозная с някои факти и обстоятелства, които не са включени в основния доклад, тъй като по време на неговото съставяне, все още не са ни били известни, и не беше проведено отчетното събрание на ГКС София, където ние …

Детайли

РЕШЕНИЯ на 74-то Общо събрание на КООПЕРАЦИЯ „Национална потребителна кооперация на слепите в България”

По точка първа: 74-ТО Общото събрание на НПКСБ, на основание на чл. 13 от Закона за кооперациите и чл.9, ал.3, т.3 и 4 от Устава на НПК на слепите в България одобрява предложението на УС на НПКСБ и изключва от Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България” член-коопера…

Детайли

Изплащане на Пролетни помощи за 2019 г.

НПК на слепите в България уведомява всички член-кооператори от гр. София, че Пролетните помощи ще се изплащат както следва: 19 април 2019 г. в клуба на бл. А в ПП „Успех", бул. „Европа" № 138 от 09:00 до 16:00 часа . 22, 23, 24 и 25 април 2019 г. в управлението на кооперацията , бул. …

Детайли

74 - то Общо събрание на НПКСБ

На 11 май 2019 г. в София ще се проведе 74-то Общо Събрание на Кооперация „НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА СЛЕПИТЕВ БЪЛГАРИЯ” Пълният текст на дневния ред можете да свалте от  тук

Детайли

74 Години НПКСБ

Днес 25 февруари 2019 г. се навършват 74 години от създаването на Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България”. Нека си честитим празника, с пожелание за нови успехи в името на благородните цели на тази уникална и единствена институция в страната. Кооперацията ни …

Детайли

Image: 2019-02/143060921.jpg