Новини

Създаден е онлайн магазин

Уважаеми съкооператори, през 2018 година Кооперацията печели проект, който е финансиран от     Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Проектът е „Разширяване на социалното предприемачество на НПКСБ”.    …

Детайли

ЕКСПОЗЕ от МИХАИЛ КЪРЛИН ДО 74-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЯ НА НПК НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Драги пълномощници, Уважаеми гости, С настоящото експозе искам да Ви запозная с някои факти и обстоятелства, които не са включени в основния доклад, тъй като по време на неговото съставяне, все още не са ни били известни, и не беше проведено отчетното събрание на ГКС София, където ние …

Детайли

РЕШЕНИЯ на 74-то Общо събрание на КООПЕРАЦИЯ „Национална потребителна кооперация на слепите в България”

По точка първа: 74-ТО Общото събрание на НПКСБ, на основание на чл. 13 от Закона за кооперациите и чл.9, ал.3, т.3 и 4 от Устава на НПК на слепите в България одобрява предложението на УС на НПКСБ и изключва от Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България” член-коопера…

Детайли

Изплащане на Пролетни помощи за 2019 г.

НПК на слепите в България уведомява всички член-кооператори от гр. София, че Пролетните помощи ще се изплащат както следва: 19 април 2019 г. в клуба на бл. А в ПП „Успех", бул. „Европа" № 138 от 09:00 до 16:00 часа . 22, 23, 24 и 25 април 2019 г. в управлението на кооперацията , бул. …

Детайли

74 - то Общо събрание на НПКСБ

На 11 май 2019 г. в София ще се проведе 74-то Общо Събрание на Кооперация „НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА СЛЕПИТЕВ БЪЛГАРИЯ” Пълният текст на дневния ред можете да свалте от  тук

Детайли