Кои сме ние?

Национална потребителна кооперация на слепите в България /НПКСБ/ е специализирана социална институция, създадена през 1945 година. Тя е уникална по своята структура, единствена в страната.

НПКСБ е национално представителна организация на хора с увреждания, призната с решение на Министерския съвет на Република България № 48 от 03 февруари 2022 г., за нов срок от 4 години.

Кооперацията е член на Националния съвет на хора с увреждания (НСХУ) към Министерския съвет, където участва при изготвянето на становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии и програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания.

НПК на слепите в България членува в Градски кооперативен съюз София и в Централния кооперативен съюз.

КАКВИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ РАЗВИВА КООПЕРАЦИЯТА?

  • трудоустроява член-кооператори с цел пенсиониране и материално стимулиране; 

  • предоставя целеви и еднократни социални помощи в пари и/или в натура;

  • предоставя помощи в натура на член-кооператори, които имат деца в училищна или доучилищна възраст;  

  • предоставя месечни стипендии на студенти и учащи в масови училища; 

  • предоставя социални услуги.

КАКЪВ Е ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА КООПЕРАЦИЯТА?

  • развива дейности за защита и социална рехабилитация във всичките й форми за интеграция на членовете си;
  • търговия на дребно с текстил и трикотаж;
  • отдаване под наем на обекти.