Търговски обекти

Адрес на магазина

Продавач и телефон за връзка

Банско

Кооперативен пазар, маг. 4

Елена Чакърова

0886 526 615

Благоевград

ул. „3-ти март” № 7


Мария Гранзова

073/85 483

0886 526 743

Горна Оряховица

ул. „Мано Тодоров” № 1 - РУМ, ет. 1

Сабина Христова

0618/2 35 16

0886 526 857

Плевен

ул. „Гренадирска” № 19 /павилион/

Търговската дейност е преуставена.
Обекта временно не работи

Пловдив

ул. „Патриарх Евтимий” № 48 – Понеделник пазар

Търговската дейност е преуставена.
Обекта временно не работи

Пловдив

ул. „Вратцата” № 10

Соня Узунова

0886 526 101

Пловдив

ул. „Гладстон” № 11

Временно не работи

София

ул. „Пиротска” № 31 - ТРИКОТАЖ

Олга Сотирова

0885 626 190

София

ул. „Пиротска” № 31 – ТЕКСТИЛ И ТРИКОТАЖ

Таня Делчева

0886 526 322

София

ул. „Стефан Стамболов” № 38, Женски пазар

Юлия Каменова

0879 586 523