ПОКАНА ЗА 79-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА НПКСБ

Публикувано на: 01.04.2022

Можете да свалите поканата в doc формат (Word) като натиснете тук.

Можете да свалите пълномощното в doc формат (Word) като натиснете тук.НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

изх. № 150/01.04.2022 г.

ДО

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ  НA 79-TO ОБЩО

ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА НПКСБ

ОТ РАЙОН /ВСИЧКИ/ 

ПОКАНА

На основание чл.16, ал.1, във връзка с чл. 15, ал.1 от Закона за кооперациите и чл.13, ал.1 от Устава на НПК на слепите в България и решение на Управителния съвет на същата, взето с протокол № 66/31.03.2022 г., Управителният съвет

СВИКВА:

79-то редовно Общо отчетно-изборно събрание на кооперацията при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Утвърждаване на новоприети член-кооператори.
 2. Отчетен доклад на УС за дейността му през периода, април-2016 - април-2022 г.
 3. Отчетен доклад на КС за дейността му през периода, април-2016февруари-2022 г., заключение на КС по доклада на УС на НПКСБ.
 4. Одобряване на баланса, отчета за приходите и разходите за 2021 г. и разпределение на печалбата.
 5. Избор на Одитор за 2022 г.
 6. Приемане на бизнес-плана за 2022 г.
 7. Информация за проведени финансови ревизии и проверки на кооперацията през мандата.
 8. Вземане на решение за даване мандат на УС, да сключва договори за кредити и разпореждане с недвижимо имущество на кооперацията при необходимост.
 9. Доклад на комисията по жалбите.
 10. Освобождаване от отговорност на Председателя и на членовете на УС и КС.
 11. Вземане на решение от 79-то ООИС за отмяна решенията на 76-то, 77-то и 78-то ИОИС.
 12. Вземане на решение за одобряване на решенията на УС за изплащане на целевите вноски на Михаил Кърлин от кооперацията на наследниците му.
 13. Обсъждане и определяне на възнагражденията на Председателя на НПКСБ, членовете на УС, Председателя и членовете на КС.
 14. Избор на Председател на кооперацията.
 15. Избор на Управителен и Контролен съвет на кооперацията.
 16. Избор на пълномощници за Общото събрание на ГКС София.
 17. Доклад на комисията по проекта за решения на 79-то ООИС.

Събранието ще се проведе на 16 Април 2022 година от 13:00 ч. в гр. София, бул. Мария Луиза 131 в зала „Европа” на хотел „РАМАДА“.

ЗАБЕЛЕЖКА: Пътните и квартирните разноски на пълномощниците и техните придружители, които не са от гр. София, са за сметка на кооперацията. Осигурена е нощувка за 16 срещу 17 Април 2022 г. само за пълномощниците и техните придружители от провинцията.

 

Регистрацията на пълномощниците, ще се извършва от 8:30 до 12:30 ч. във фоайето на хотел „РАМАДА”, където ще бъдат разпределени и леглата за нощувка.

Осигурена е вечеря на 16 Април 2022 г. за всички пълномощници и техните придружители.

Пътуването да се извърши по БДЖ с 50 % намаление. Ще бъдат одобрявани билети за автобусен транспорт, ползван до най-близката ЖП гара от населеното място на пълномощника. Разходи за таксиметров транспорт няма да се одобряват. За пътуващите от градовете Бургас, Варна, Добрич, Шумен и Русе ще се одобряват нощувки в спален вагон срещу представени билети за спален вагон.

Тъй като, във връзка с организацията на събранието, резервациите за хотел и храна се извършват предварително, най-учтиво умоляваме онези, които са възпрепятствани да вземат участие в работата на 79-то ООИС, да уведомят ръководството на кооперацията, най-късно до 11.04.2022г. /понеделник/ на телефон, 0887595325 – Богдан Богданов и 0886526598 - Велка Видинова. Пълномощник, който няма възможност да присъства на събранието, може да упълномощи друг пълномощник, да го представлява на ОС в писмен вид, независимо от кой район е той, но за това също следва да бъдем уведомени в посочения срок. Един Пълномощник има право да представлява до трима други пълномощници освен себе си.

ЗА УС – ПРЕДСЕДАТЕЛ:________

                                             Б. Бонев