Кои сме ние?

1.Кои сме ние

Национална потребителна кооперация на слепите в България /НПКСБ/ е специализирана социална институция, създадена през 1945 година. Тя е уникална по своята структура, единствена в страната, и има свои аналози само в най-развитите европейски държави. Към 31 декември 2018 г. в кооперацията членуват 2306 член-кооператори от цялата страна.

2.Какви социални дейности развива кооперацията?

  • трудоустроява член-кооператори на щатни бройки с цел пенсиониране и материално стимулиране;

  • предоставя целеви и еднократни социални помощи в пари и/или в натура;

  • предоставя помощи в натура на член-кооператори, които имат деца в училищна или доучилищна възраст;

  • предоставя месечни стипендии на студенти и учащи в масови училища;

  • предоставя социални услуги с частично заплащане на някои от тях, съобразно нормативната уредба.

3.Какъв е предметът на дейност на кооперацията?

  • развива дейности за защита и социална рехабилитация във всичките й форми за интеграция на членовете си.
  • отдаване на обекти под наем.
  • търговия на едро и дребно с доставени или произведени от кооперацията всякакъв вид стоки в страната и чужбина.