Изплащане на Новогодишните помощи за 2019 г.

Информираме ви, че Новогодишните помощи, за член-кооператори, ще се раздават в администрацията на кооперацията от 02.12.2019 до 20.12.2019 г., от 9-15 часа., в работни дни.