ОБЯВА НОВОГОДИШНИ ПОМОЩИ

Публикувано на: 25.11.2022

НПК на слепите в България уведомява всички член-кооператори от гр София, че Новогодишните помощи за 2022 г. ще се изплащат както следва:
На дати 01 и 02 Декември в клуба на бл. А в ПП ”Успех от 09:00 до 16:00 часа на бул. „Европа” № 138 На 05.12.2022 г в Р.О. клуба на „Ц. Симеон № 110, от 09.00 до 16.00 часа
В управлението на кооперацията: От 06.12 до 16.12. 2022 г. от 09:00 до 15:00 ч. на бул. „Вардар № 71