Започна раздаването на целевата помощ в натура

73-о Общо събрание на Национална потребителна кооперация на слепите в България реши на член-кооператорите приети преди 2017-а година да бъде раздадена помощ в натура в размер на 40 лв. Членовете на НПКСБ приети през 2017 година ще получат помощ в натура в размер зависещ от продължителността на членството им през споменатата година. Членувалите в Кооперацията по-малко от 3 месеца през 2017, нямат право на помощ в натура през настоящата година.


Получаването на помощта ще става до 31-12-2018 година срещу представен изготвен в НПКСБ талон в обектите, в които Кооперацията осъществява търговска дейност. Правоимащите следва да се съобразяват с работното време на обектите. Онези членове на НПКСБ, които нямат възможност да посетят такъв обект, следва да изпратят талона и списъка с желаните стоки до Кооперацията в срок до 31-08-2018 година. На тях за сметка на НПКСБ стоката ще бъде изпратена по пощата.

В населените места, където кооперацията има координатори, талоните ще бъдат раздавани от тях. Останалите членове на НПКСБ ще ги получат по пощата. За всеки правоимащ е изготвен плик с талоните, списъка на обектите, в които може да бъде получена помощта и инструкции за реда на получаването и.