Списък на допълнителните заболявания, при които лицата със зрителни увреждания могат да станат член-кооператори

Списък на допълнителните заболявания,
при които лицата със зрителни увреждания могат да станат член-кооператори

(отнася се за лица с трайно намалена работоспособност между 71% и 90%)

 • Артрит и болеста на Бехтерев в ІV функционален стадий
 • Бъбречно заболяване с хронична бъбречна недостатъчност от ІІ степен
 • Бъбречна поликистоза (доминантна) с хронична бъбречна недостатъчност, или екстраренални усложнения
 • Всички ортопедични заболявания и недъзи, вписани в Раздел I на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (НМЕР) - ДВ бр. 47/2005 г.
 • Трайна парализа или тежка пареза на горен крайник (или част от него)
 • Други тежки дефекти или увреждания на горен крайник, водещи до намаляване на манипулационната дейност
 • Хипертонична болест ІІІ стадий
 • • Исхемична болест на сърцето с преживян (с преживени) миокарден инфаркт с остатъчна постинфарктна стенокардия или синдром на сърдечна недостатъчност от III ФК по НИХА; с постинфарктна аневризма; с ритъмни или проводни нарушения довели до III ПК на сърдечна недостатъчност или до инплантирането на постоянен кардиостимулатор
 • Сърдечно заболяване – вродени или придобити със синдром на сърдечна недостатъчност от III ФК по НИХА.
 • Сърдечни заболявания без трайни нарушения на кръвообръщението – вродени и придобити клапанни пороци, хипертонично сърце, белодробно сърце, миокардиопатия с неизяснена етиология, миокардиосклерозис, атеросклеротика, преболедуван миокарден инфаркт, без остатъчна стенокардна симптоматика и ритъмни и проводни нарушения, стенокардия при условие с І степен коронарна недостатъчност
 • Белодробни заболявания с трайна дихателна недостатъчност
 • Цероза на черния дроб с нарушение на порталното кръвообръщение
 • Хроничен улцеро-хемарогичен колит – средно тежка и тежка форма
 • Захарна болест – инсулинодефицитен тип с чести кетоацидози или данни за изразен късен дегенеративен синдром
 • Хипотереодизъм – тежка форма
 • Адисонова болест – тежка форма
 • Бъбречна поликистоза (доминантна) с хронична бъбречна недостатъчност, или екстраренални усложнения
 • Злокачествени заболявания
 • Мозъчно-съдова болест, усложнена с мозъчен инсулт
 • Ревматоиден артрит – ІІІ и ІV степен
 • Колагенози с органни увреждания и недостатъчност
 • Олигофрения
 • Шизофрения
 • Манио-меланхолна психоза
 • Епилепсия
 • Късни и трайни последици от травматични увреждания на главния мозък
 • Дистрофични заболявания на нервната система и мускулния апарат
 • Глухота
 • Артериално оклузивно заболяване на долните крайници (болест на Бюрген)
 • Органично-мозъчна промяна на личността

Свали във формат RTF