Национално представените организации на и за хора с увреждания изпратиха списък с въпроси към МТСП

Национално представените организации на и за хора с увреждания изпратиха списък с въпроси към МТСП

Линк към документа