Обръщение на М. Кърлин към член-кооператорите на НПКСБ по повод извънредното положение

ДО
ВСИЧКИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ
НА НПК НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Уважаеми член-кооператори,


На всички е известно, че в Република България е въведено Извънредно положение, което има за цел да ограничи въз­можността от разрастване на епидемията от заразяване с COVID 19 в Р. България. В тази връзка Правителството предприе редица мерки и ограничения, които пряко засягат всички нас като граждани, като юридически лица и като стопански субекти. Все още никой не може да прогнозира какви ще бъдат последиците, но със сигурност може да се каже, че по­раженията няма да са малки. 

НПК на слепите в България, и като юридическо лице и като стопански субект няма да бъде подмината, още повече, че нашата дейност е преди всичко социална, а както на всички е известно – за да извършваш социална дейност трябва да разполагаш със съответния паричен ресурс, който поради взетите извънредни и непопулярни мерки пряко ще се отразят негативно върху нашата  стопанска дейност, следователно и върху печалбата за 2020 г., поради наложените ограничения.

В тази връзка Ви изпращаме:

  1. Указания на Министерството на труда и социалната поли­тика за предпазване от COVID 19.
  2. Лична справка за Вашите налични средства в коопе­ра­цията.

Уведомяваме Ви също така че:

  1. Въпреки кризата, вследствие на която, напускат наематели, други искат драстично намаление на наемите, спад на стокооборота и пр., Управителният съвет гласува помощи за Великден на всички член-кооператори в размер на 20 лева. Във връзка с ограниченията за излизане от домовете и струпване на хора на едно място, тези пари ще бъдат капитализирани към личните Ви партиди в кооперацията,като целеви вноски, така че справката, която Ви изпращаме е към 31 декември 2019 г. и към нея ще бъдат прибавени и тези 20 лева.
  2. По указание на Централния кооперативен съюз и пак във връзка с правителствените указания, се отлагат всички Общи събрания, както в цялата кооперативна система, така и в нашата кооперация.

В тази връзка искаме да Ви уведомим, че НПК на слепите в България приключи успешно 2019 г. с ръст на всички стопански и социални показатели. Като цяло мандата на Управителния съвет за четирите години е успешен и няма отстъпление от завоюваните позиции и постигнатите резултати, но за съжаление, не можем да организираме и проведем нашата отчетно-изборна кампания през 2020 г., поради посочените по-горе причини.

Уважаеми колеги,

Със сигурност няма да е лесно, но се надяваме, че с общи усилия ще успеем да се справим с тази тежка и необичайна ситуация. Молбата ни към Вас е, да останем обединени и да вярваме в добрия изход от това неочаквано от никой положение.

Накрая, използвам случая да Ви напомня, да ни уведомявате за всички промени, които настъпват във Вашия личен статус, като промяна на адрес, телефон, семейно положение, раж­дане на деца и всички други данни, с които работи нашата администрация, защото това е преди всичко във Ваш инте­рес.

МНОГО ВАЖНО! – Когато Ви е изтекъл срока на решението на ТЕЛК, НПКСБ Ви изчаква до 6 месеца да представите ново актуално решение. След изтичането на този срок и в случай, че в НПКСБ не е постъпило ново актуално решение, членството Ви в кооперацията се заличава. В случай, че през това време сте получили решение, но не сте го представили в срок от 2 месеца след издаването в администрацията, членството Ви се възстановява по Ваша писмена молба, но губите всички права, на масовото подпомагане за съответната година.

Желая Ви здраве и светли предстоящи празници!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПКСБ: М. Кърлин