Обръщение на Председателя на НПКСБ Бончо Бонев

Уважаеми пълномощници,

Уважаеми член-кооператори,

            Поводът за настоящото обръщение към Вас е изключително важен и е пряко свързан с бъдещето на нашата кооперация. През последните дни и седмици сред пълномощниците, координаторите и член-кооператорите често се задаваше въпроса „Какво се случва в кооперацията?“. Има различни коментари. Част от тях отговарят на истината, други не.

            Ето някои факти, които ще дадат отговор на този въпрос.

            На 09 август 2021 г. ни напусна уважавания дългогодишен председател на кооперацията г-н Михаил Кърлин. Той отдаде живота си, цялата си сила и енергия за да развие и изгради НПКСБ, такава каквато я имаме в момента.

            На 11 септември 2021 г. на извънредно общо събрание бях избран за председател на НПКСБ, който временно да ръководи кооперацията до провеждане на редовно отчетно изборно събрание през 2022 г. Беше попълнен състава на УС и КС.

            През 2022 г., предстои провеждане на редовни районни отчетно-изборни събрания, на които ще бъдат избрани нови пълномощници. Сегашните пълномощници са с изтекъл мандат и съгласно закона за кооперациите и устава изпълняват функциите си до избор на нови.

            Избраните нови пълномощници ще проведат редовно отчетно-изборно събрание през 2022 г., на което ще бъде избран председател, УС и КС с редовен 4 годишен мандат.

            На 22 октомври 2021 г. УС взе решение за провеждане на редовни районни отчетно-изборни събрания в периода 01 – 25 март 2022 г. и редовно общо отчетно-изборно събрание на 16 април 2022 г.

            На 25 октомври 2021 г.  в деловодството на НПКСБ постъпи искане от инициативна група за свикване на извънредно общо събрание на НПКСБ. Като членове на инициативната група са се подписали следните пълномощници: Асен Стоянов Стоянов - председател на КС на НПКСБ, Ивайло Стефанов Ковачки, Иван Михайлов Иванов – член на КС на НПКСБ, Маньо Кирилов Алексиев и Пламен Стефанов Бакърджиев. Цялата инициативна група случайно или не е само от пълномощници от София.

             Разбира се никой не оспорва правото на всеки пълномощник или член кооператор да отправя подобни искания, но считам, че за това трябва да има сериозни причини и аргументи.

            Искането на инициативната група беше разгледано в законоустановения срок на редовно заседание на УС на НПКСБ проведено на 05 ноември 2021 г. След сериозно и отговорно обсъждане УС взе решение, с което оставя без уважение искането на инициативната група и отказва свикването на извънредно общо събрание на НПКСБ.  Причините за това решение са следните:

            УС вече е взел решение за провеждане на редовни районни отчетно-изборни събрания в периода 01 – 25 март 2022 г. и редовно общо отчетно-изборно събрание на 16 април 2022 г.

            Провеждането на извънредно общо събрание е твърде рисковано поради ограниченията, които са наложени със заповед на министъра на здравеопазването във връзка с пандемията от Ковид 19. Този факт би трябвало да бъде добре известен на инициативната група. Кой ще носи отговорността за здравето на участниците?

            УС счита, че няма съществени причини и обстоятелства, които да налагат свикване на извънредно общо събрание в условията на криза и пандемия.

            В последните седмици в някои региони на страната на наши член-кооператори и пълномощници се даряват и раздават пакети с хранителни продукти от член на инициативната група. Сами можете да се досетите кой на кого, защо и с каква цел ги дарява. Тази кампания не е организирана нито от НПКСБ, нито от съюза на слепите в България.

            Сред член-кооператорите се разпространяват неверни слухове и твърдения, които не отговарят на истината.

            Разбира се всеки от вас сам решава и може да преценява на какво да вярва, на какво да не вярва и до каква степен.

            Разпространители на тези слухове и твърдения са част от инициативната група, няколко пълномощника, няколко координатори и бивш служител на НПКСБ. Правят се опити за манипулации и внушения граничещи с откровени лъжи.

            Такива неверни твърдения са, че кооперацията загива, че е в лошо финансово състояние, че екипа от служители в централата не работи добре и т. н.. Нито едно от тези твърдения не отговаря на истината.

            Тук е мястото да благодаря на екипа, с който работя за доверието и подкрепата, които получих в първите дни, седмици и месеци след избора ми за председател. Това доверие и подкрепа е взаимно.

            Нашата кооперация преминава през много труден и тежък период. От една страна е кризата в цялата страна, пандемията от ковид 19 и негативното им отражение върху дейността на кооперацията. От друга страна са вътрешно-кооперативните сътресения през които преминаваме, след кончината на дългогодишния председател и промените, които настъпиха през последните няколко месеца.

            Разбира се, че за да се нормализира дейността на кооперацията е нужно време.

            Освен време за стабилизиране на кооперацията е много важно да проявим здрав разум и отговорно поведение. Да преминем през целия цикъл от редовни събрания и да изберем следващо ръководство с редовен 4 годишен мандат.

            Да не си играем на извънредни събрания през два месеца и да въвличаме кооперацията в спиралата на постоянни и все по-дълбоки кризи.

            Да не позволим шепа хора с неясни амбиции и нечисти намерения да сложат ръка на постигнатото до тук. Нека не се поддаваме на манипулации и недобронамерени внушения.

            Бъдещето на нашата кооперация зависи от нас и нашия здрав разум.

            Ръководството на НПКСБ в лицето на председателя и членовете на УС напълно осъзнаваме огромната отговорност, която носим пред Вас.

            Уважаеми пълномощници,

            На 22 ноември 2021 г., пред сградата на кооперацията открих покана от група пълномощници за свикване на извънредно общо изборно събрание. Датата на събранието е обявена за 04 декември 2021 г., в гр. Пловдив. Изпращам ви тази покана, защото разбрах от много от вас, че не знаете, че се свиква такова общо събрание.

            Поканата не е изпратена до вас от инициативната група, а е публикувана в бр. 272 на вестник „Труд“ на 19 ноември 2021 г., видно от информацията в поканата.

            Призовавам всички Вас да отидем на това събрание и да защитим интересите на кооперация НПКСБ. Разчитам на вашия здрав разум и отговорност.

            Ако не отидем, рискуваме инициаторите от гр. София да поемат контрол над кооперацията ни и да нанесат непоправими щети!

            Бъдете здрави и разумни.

С уважение,

Председател на НПКСБ

Бончо Бонев