Покана и График за Районни отчетно изборни събрания на НПКСБ за 2022 г. (обновена)

Можете да свалите поканата в doc формат (Word) като натиснете тук.

Публикувано на: 21.02.2022 

НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Изх.№28/21.02.2022         

                 

ДО

___________________________                

ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА

НПКСБ

ПОКАНА

    На основание  чл.16., ал.3 от Устава на НПК на слепите в България и във връзка с чл. 12, ал.2 от Устава на НПКСБ и чл.15, ал.1 от Закона за кооперациите и по решение на Управителния Съвет на кооперацията взето на заседание, проведено на 18.02.2022 г.- протокол № 63

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СВИКВА:

Районните отчетно-изборни събрания на кооперацията при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчетен доклад на Управителния съвет на  НПКСБ за мандата
  2. Отчетен доклад и заключение  на Контролния съвет на НПКСБ за мандата
  3. Избор на пълномощници за редовното общо отчетно-изборно събрание на НПК на слепите в България.

----------------------

            Събранията ще се проведат, съгласно утвърдения от УС график, както следва:

Nr

РАЙОН       бр.чл.

МЯСТО И АДРЕС

ДАТА/ЧАС

ОТГОВОРНИК

БРОЙ

ПЪЛН.

1.

Благоевград    108

Ул. Бистрица №1, Младежки дом

07.03-пон-10:00

М.Гранзова

4

2.

Бургас             146

Приморски парк, Културен център Морското казино

09.03-сря-08:30

Ж.Томов

6

3.

Ямбол             110

ул.Срем №1-блок Гигант, клуб на инвалида

09.03-сря-14:00

Надка

Александрова

4

4.

Стара Загора  110

Ул. Парчевич №1, хотел Железник, малка зала

10.03-чет-08.00

Хр. Пенева

4

5.

Хасково            79

Ул. Ген. Карцов №3, клуб Диабетно болни

10.03-чет-14:00

Веска Колева

3

6.

Кърджали         55

Ул. Булаир №1, Клуб на инвалида

11.03-пет-08:00

В.Сакалиева

2

7.

Пловдив          392

Ул. Ландос №24, Културен дом

11.03-пет-14.00

М.Дичева

Делян Манолов

16

8.

Варна              188

Ул. Петко Стайнов 3 /Дом на културата/

22.03-вто-08.00

Д. Тотев

Х.Йорданов

8

9.

Шумен              90

Ул. Възраждане №4, читалище Добри Войников, малка зала

22.03-вто-14.00

Хр.Христова

4

10.

Русе                 108

Пл.Свобода №6, Община Русе-Пленарна зала

23.03-сря-08.00

Ив. Пухлев

4

11.

Дряново          141

Жк. Успех, Дом на културата

24.03-чет-08.00

Й.Йорданов

6

12.

Плевен              61

Ул. Гренадерска №30, блок Първи май

25.03-пет-08.00

Г.Найденова

Р.Абрашев

2

13.

Монтана           57

гр.Враца, ул. Максим Горки №9, Клуб на пенсионера

25.03-пет-14.00

П.Александрова

2

14.

София             412

         

Бул. Мария Луиза 131, хотел Рамада, зала Опал

26.03-съб-08.00

Б.Бонев

16

       Общо: 2057

Общо:81

          Всеки член-кооператор може да представлява освен себе си и до трима други член-кооператори чрез надлежно оформено пълномощно, съгласно чл. 19 от Закона за кооперациите.

            Пътните пари на член-кооператорите и техните придружители са за сметка на кооперацията.

            Всички член-кооператори следва да запазят и представят билетите за извършения превоз, ако има такъв.

            Разходи за таксиметров превоз няма да се одобряват.

            Докладите ще бъдат четени на място на самото събрание и ще бъдат публикувани на сайта на кооперацията www.npksb.com.

           

           Моля, всички участници и техните придружители да имат в предвид, че е необходимо да имат актуална ваксина против Ковид19 или предварително да се тестват и да имат отрицателен бърз антигенен тест или ПСР тест.

            ЗАБЕЛЕЖКА: Напомняме Ви, че при промяна на Вашият социален статус, /ново решение на ТЕЛК, промяна на семейното положение, смяна на адрес, телефон, раждане на деца/ и други данни, е редно веднага да ни уведомявате, за да можем своевременно, да ги нанасяме в масивите с цел вземане на правилни решения, отнасящи се до Вас, както и за актуална комуникация.  

                                                                

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____/п/______

                                                                                                 Б.Бонев